การวิเคราะห์
ข้อมูล

แผนภูมิการแสดงภาพข้อมูล (Data visualization charts) เผยให้เห็นผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

ข้อมูลเชิงลึก เข็มทิศนำทางให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า

บริการและโซลูชันการวิเคราะห์ของเรา สามารถช่วยให้องค์กรเติบโต ยกระดับประสิทธิภาพ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้
ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เราจะช่วยคุณแปลงข้อมูลสำคัญจากข้อมูลภายในองค์กร สู่ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า ด้วยเครื่องมือแสดงผลแบบกราฟิก
เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอันทรงพลัง จากข้อมูลที่คุณอาจไม่รู้ว่ามีอยู่
 ก้าวไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจด้วยข้อมูลร่วมกับเรา

คุณลักษณะและจุดเด่น

ปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจ ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า
Predictive Analytics
การวิเคราะห์
เชิงคาดการณ์
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจของคุณคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า สามารถเตรียมพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
Efficiency Improvement
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุ และแก้ไขปัญหาที่จำเป็นต้องปรับปรุง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตั้งแต่การลดต้นทุนไปจนถึงการเพิ่มผลผลิต
Insightful Decision-Making
การตัดสินใจ
อย่างชาญฉลาด
การวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเป็นพื้นฐาน ลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจ ในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร
Customer-Centric Strategies
กลยุทธ์ที่เน้นลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง
การวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น ช่วยให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

Case study

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.
View more showcase

แผนและราคา

สร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้า
ติดต่อแผนและราคา

FAQ
คำถาม
ที่พบบ่อย

การวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไร?
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการตรวจสอบ ทำความสะอาด เปลี่ยนแปลง และจำลองข้อมูล เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สรุปผล ประกอบการตัดสินใจในบริบททางธุรกิจหรือการวิจัย
ข้อมูลประเภทใดบ้างที่สามารถวิเคราะห์ได้?

ข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้มีหลายประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ (เช่น ตัวเลขและสถิติ) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (เช่น คำอธิบายและความคิดเห็น)

ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือใดที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล?

มีเครื่องมือและซอฟต์แวร์หลายอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Microsoft Excel, Python (พร้อมไลบรารีต่าง ๆ เช่น Pandas, NumPy, Matplotlib), R, SQL, Tableau และ Power BI

ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการใช้การวิเคราะห์อย่างไร?
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูลดิบ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลกำไร และช่วยให้ตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยธุรกิจของฉันได้อย่างไร?
ธุรกิจสามารถติดตามทุกการคลิก การเลื่อน การกดปุ่ม การดูหน้าเว็บ และการโต้ตอบอื่น ๆ โดยใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์เว็บ ซึ่งให้มุมมอง 360 องศาว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณทางดิจิทัลอย่างไร ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ แหล่งที่มาของการเข้าชม หน้า Landing Page ยอดนิยม อัตราคอนเวอร์ชัน อัตราตีกลับ เวลาการมีส่วนร่วม เป็นต้น